Close
Wat is Aikido ?

Aikido is een uit Japan afkomstige krijgskunst. Het woord ‘Aikido’ betekent zoveel als “de weg van de harmonie” (, Ki= levensenergie, do= de weg). Het uiteindelijke streven van Aikido is meer harmonie in jezelf en je dagelijkse omgeving te creëren. In Aikido staat dan ook het harmonieus oefenen met elkaar centraal. De Aikido technieken zien er ruim en cirkelvormig uit en worden vloeiend uitgevoerd. De technieken bestaan hoofdzakelijk uit worpen en klemmen.

Morihei Ueshiba (1883-1969) de grondlegger van Aikido is geboren in Tanabe, Wakayama prefectuur in Japan.

Als jongeman kwam hij vroeg in aanraking met de studie van klassieke confuciaanse en boeddhistische teksten alsook het beoefenen van sporten als sumo en zwemmen. Hier is de passie voor budo geboren die de leidraad vormde voor zijn verdere leven. Het Aikido van Ueshiba is gevormd uit de technische onderwijzing van daito ryu aiki jiujitsu door Sokaku Takeda. Daarnaast heeft Onisaburo Deguchi een belangrijke rol gehad in de latere spirituele ontwikkeling van de grondlegger. Voor Ueshiba  werd Aikido meer en meer een kwestie van “masakastu agatsu”, een overwinning op jezelf. 

De laatste uchi deshi van Ueshiba is Suganuma Sensei. De Aikido stijl  van JikiShinKan is voornamelijk geïnspireerd  door deze Sensei. 


Het trainen van Aikido

Binnen de beoefening van de technieken ben je afwisselend aanvaller of verdediger. Dit geeft inzicht in beide aspecten. De kracht van de tegenstander wordt geleid, omgezet en naar hem/haar teruggebracht. Men probeert in Aikido gebruik te maken van de kracht van de aanvaller zonder hem/haar daarbij te beschadigen. Overzicht, inzicht, concentratie, contact maken, beheersing, balans en flexibiliteit zijn belangrijke kwaliteiten die in Aikido regelmatig onderstreept worden.


De training vindt plaats op matten, in een judopak en op blote voeten. Na een korte stilte volgt de begingroet en een gedegen warming-up met aandacht voor zowel lichaam als geest. Daarna is er tijd gereserveerd voor de voorbereidende valtechnieken en lichaamsverplaatsingen. De kern van elke les bestaat uit het oefenen van de aikidotechnieken zelf. Elke les wordt afgesloten met een eindgroet. In Aikido kent men een gradensysteem. Meestal kan men binnen een jaar het eerste examen afleggen. In Aikido kent geen competitie en er zijn zodoende geen wedstrijden.

Suganuma

Aikido in praktijk

Respect

Samen trainen

Samen trainen

O Sensei